Hỗ trợ khai trình lao động lần đầu cho các doanh nghiệp mới thành lập.

Sau khi thành lập, một trong các thủ tục mà Doanh Nghiệp phải hoàn tất tiếp theo đó chính là khai trình lao động lần đầu tiên.

Hỗ trợ khai trình lao động lần đầu tiên

Tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 03/2014/NĐ-CP:

“Điều 8. Báo cáo sử dụng lao động

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện”.

Dựa vào điều khoản này, AZTAX sẽ trình bày lại thủ tục khai trình lao động lần đầu tiên dành cho doanh nghiệp sau khi thành lập:

  1. Thời gian: 30 ngày kể từ khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  2. Nơi nộp hồ sơ: Sở lao động – Thương binh và xã hội nếu doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp; nộp cho Phòng lao động – Thương binh và xã hội đối với các trường hợp còn lại.
  3. Hồ sơ chi tiết:
  • Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Mẫu đơn số 05 Thông tư 23 (nộp 3 bản).
Bấm vào đây để tải Mẫu đơn số 05 Thông tư 23
  • Chứng minh nhân dân và giấy giới thiệu của doanh nghiệp.

Khai trình lao động lần đầu là một trong những thủ tục mà Doanh Nghiệp thường gặp thiếu sót do một số Doanh Nghiệp (đặc biệt là các Doanh Nghiệp vừa và nhỏ) mới thành lập chưa tuyển thêm nhân viên nhưng Cơ quan chức năng qui định khai trình lao động là thủ tục bắt buộc phải nộp trước 25/5 và 25/11 hàng năm. Rất nhiều Doanh Nghiệp không hiểu rõ quy định này và phải chịu Cơ quan Thuế phạt – rất đáng tiếc.


Trường hợp cần hỗ trợ tư vấn chi tiết hoặc hỗ trợ thực hiện thủ tục thì hãy liên hệ ngay với AZTAX.

AZTAX

Hotline : 0932 383 089 – Email : cs@aztax.com.vn – http://aztax.com.vn

#AZTAX SỰ KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC CHO HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP.

Trả lời