Doanh nghiệp phải báo cáo tình hình sử dụng lao động bao nhiêu lần trong một năm?

Đối với doanh nghiệp vừa mới thành lập:

  • Trong vòng 30 ngày sau khi thành lập, doanh nghiệp phải khai trình lao động lần đầu theo Mẫu 05 Thông tư 23.
Đọc thêm: Hỗ trợ khai trình lao động lần đầu cho các doanh nghiệp mới thành lập
  • Sau mỗi 6 tháng đầu và 6 tháng cuối năm, doanh nghiệp phải báo cáo tình hình sử dụng lao động theo Mẫu 07 Thông tư 23.

Đối với doanh nghiệp đã đi vào hoạt động hơn 1 năm:

  • Sau mỗi 6 tháng đầu và 6 tháng cuối năm, doanh nghiệp phải báo cáo tình hình sử dụng lao động theo Mẫu 07 Thông tư 23.

 


Trường hợp cần hỗ trợ tư vấn chi tiết hoặc hỗ trợ thực hiện thủ tục thì hãy liên hệ ngay với AZTAX.

AZTAX

Hotline : 0932 383 089 – Email : cs@aztax.com.vn – http://aztax.com.vn

#AZTAX SỰ KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC CHO HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP.

Trả lời